Microsoft XBox Tamirine İzin Verecek

Microsoft kullanıcılarına Xbox tamiri dahil bütün cihazlarını kendileri tamir etmeleri konusunda izin vermeyi planlıyor. Microsoft’un kararı yatırımcıların baskılarının ardından aldığı iddia ediliyor. Yani yakın zaman içerisinde, bir Xbox kullanıcısı cihazını tamir etme konusunda insiyatif alma hakkında sahip olabilir.

Xbox tamiri ve benzeri cihaz tamirleri Microsoft’un tekelinden çıkabilir

Bu Haziran ayında “As You Sow” adındaki bir yatırımcı hakları firması Microsoft’u köşeye sıkıştırmış ,Microsoft’un kullanıcılarına kendi cihazlarını tamir etme hakkı vermesi durumunda elde edebileceği çevresel ve sosyal avantajları araştırmasını talep etmişti. Aylar süren pazarlıkların ardından Microsoft’un, bu araştırmayı yapmayı kabul ettiği ve araştırma sonuçlarına göre -en geç 2022 sonunda- hareket edileceği konusunda söz verdiği belirtiliyor.

Şu an Microsoft Xbox Series X‘lerin kullanıcı tarafından parçalara ayrılmasına izin vermiyor.  Buna gerekçe olarak da müşterilerin cihazlarının güvenilir şartlarda tamir edilmesini hak ettiklerini ve kendi servislerinin bu kalitede hizmeti sunmasını gösteriyordu. Ayrıca böylece Xbox kullanıcılarının özel yaşamlarının, güvenliklerinin ve sağlıklarının (yaralanma vb. durumlar) da korunduğunu ifade ediyorlardı. 

Microsoft’un aldığı karar değişikliğini, kullanıcıya insiyatif  -ve dolayısıyla özgürlük- verilmesi dolayısıyla son derece olumlu bulan bir kitle var.